Septembris – jauns mācību gads, jaunas idejas, izaicinājumi un plāni!


Septembris Mazajā Pupā vienmēr ir īpašs laiks, jo uzņemam savā pulciņā desmitiem jaunu, mazo pupiņu.
Mācību gada sākums bija bagāts arī ar dažādiem notikumiem – šogad to atklāja izrāde “Zinītis un Nezinītis”, kopā ar Miķelīti svinējām ražas svētkus.
Daudz un bieži devāmies ekspedīcijās ārpus bērnudārza, lai tuvāk iepazītos ar dabas izmaiņām un vērotu to norisi, iepazinām tuvāk savu dārziņu, daudz pievērsāmies grāmatu lasīšanai.
Šī mēneša lielā tēma bija Saule – aplūkojām tās lomu dabā, dzīvo organismu uzturēšanā un cilvēku dzīvēs. Un, protams, ka to visu darījām rotaļājoties, eksperimentējot un ar lielu prieku.

Lai mums visiem jaunām zināšanām bagāts šis mācību gads!