Aprīlis – Nāc nākdama Liela diena!


Aprīlis tradicionāli Mazajā Pupā ir tīrības un spodrības mēnesis – gatavojamies pavasara saulgriežiem!
Mācāmies uzkopt vidi ap sevi. Sējam sēkliņas, lai vērotu un izprastu, kā notiek augšanas process.
Kad viss sakopts, un Lieldienu zālīte uzdīgusi, krāsojam oliņas un caur tradicionālām rotaļām – svinam Lieldienas!