Ēdināšana


Mazajā Pupā ēdināšana tiek nodrošināta trīs reizes dienā – brokastis, pusdienas un launags.

Ēdināšanu nodrošina bērnu virtuve – SIA Lucrum.

Detalizēta ēdienkarte katrai nedēļai tiek izvietota bērnudārza informatīvajā stendā.