Marts- Pavasaris nāk!


Es māsiņu vizināju
Meteņdienas vakarā,
Lai aug mani gari lini
Ar ziliem ziediņiem.

Starp mētrām un sūnām, Mazās Pupas bērni izzināja Meteņdienas tradīcijas. Bērni slēpās zem pašu darinātām maskām, pārtopot par jautriem budēlīšiem. Šie svētki Mazajā Pupā atnāk ar pīrāgu un baranku gatavošanu, skaņu rīku darināšanu, ciemošanos pie lieliem un maziem draugiem un citām Meteņdienas izdarībām.
Martā kā ierasti devāmies aizraujošā projektu nedēļā “Pasaules ūdens diena” un iekārtojām savu Pavasara garšaugu un ziedu dārziņu!