Septembris, Oktobris – “Gudrība ir dzīves pamats!”(Latviešu sakāmvārds)


Mazās Pupas kārtējais mācību gads ir sācies ar jauniem izaicinājumiem, idejām, un, kā ierasts, – ar daudz un dažādiem izglītojošiem pasākumiem.
Pēc jaunām zināšanām un iespaidiem esam braukuši ekskursijās, apmeklējuši pamācošas leļļu izrādes, skatījušies mācību filmas, devušies brīvā dabā, mācījušies savās grupiņās, gatavojot paši kaut ko gardu sev un citiem!
Skaisto mācāmies redzēt sev blakus un sevī!
Septembri uzsākām svinot Zinību dienu, mīļo tētu dienu un, protams, Miķeļdienu!
Savukārt, Oktobrī – samīļojām skolotājas skolotāju dienā, organizējām kino pēcpusdienu un Mošķīšu balli – Booo!

Lai mums rosīgs un prieka pilns šis mācību gads!