Bērnudārza vide un mācību metodes


image

Mazajā Pupā:

  • grupiņas ir iekārtotas mājīgi un pārdomāti, tajās tiek uzturēta kārtība, jo estētiska vide ietekmē bērniņa gaumes veidošanos un emocionālo komfortu;
  • telpas ir plašas un gaišas. Ir atsevišķa ēdam telpa un atsevišķa telpa kultūras pasākumu organizēšanai, jo bērniņi pie mums pavada lielāko dienas daļu, un, gan emocionālajai, gan fiziskajai labsajūtai ir nepieciešama brīvas pārvietošanās un vides maiņas iespēja;
  • grupiņu telpas ir sadalītas tematiskajos centriņos, jo strukturēta vide bērnam ļauj vieglāk saprast lietu kārtību, un patstāvīgi tajā darboties;
  • Tematiskajos centriņos ir daudzveidīgs dabas materiālu klāsts, un liela daļa didaktisko un uzskates materiālu ir skolotāju pašu gatavoti, jo veidojot materiālu skolotājs rāda piemēru, ka daudzas lietas var izdarīt pats, turklāt tieši tādas, kādas tās ir nepieciešamas. Iztēlei un radošumam robežu nav;
  • Vecāko bērniņu grupiņā ir pieejami daudzveidīgi kluči un konstruktori, jo darbošanās ar tiem veicina eksakto domāšanu, liek izdomāt, lai panāktu vēlamo rezultātu, un tā ir lieliska spēle, lai veidotu pirmās komandas darba un sadarbības iemaņas. Mācīšanās notiek rotaļājoties;
  • Mācību procesā tiek izmantotas gan klasiskās pedagoģijas metodes, gan arī iedvesmojamies no alternatīvajām pedagoģijas metodēm, piemēram, jaunāko bērniņu grupiņās plaši un daudzveidīgi tiek pielietoti M.Montessori praktisko nodarbību materiāli – šķirošana, pārbēršana, grupēšana, pārliešana u.t.t., jo mācību process ir nebeidzams eksperiments un līdz pareizajai atbildei var nokļūt dažādos veidos;
  • Brīvo rotaļu laikā tiek klausīta klasiskā mūzika, jo pamatojoties uz zinātnisko pētījumu atziņām, tas uzlabo bērnu atmiņu un smadzeņu darbību kopumā;
  • Bērni un skolotāji sadarbojas – bērni palīdz praktiskajos darbos (rūpes par telpaugiem, galdu servēšana, savu darbiņu sakārtošana u.tml.), jo izdarot patstāvīgi nostiprinās pašapziņas sajūta;
  • Papildus pirmsskolas programmā ietvertajām nodarbībām, regulāri tiek organizētas projektu nedēļas, aicināti ciemiņi, kā arī paši dodamies ekskursijās, jo mūsdienu bērni ir ļoti aktīvi un atvērti – viņiem interesē arī tas, kas notiek „aiz bērnudārza sienām”.