Marts


Marts – pavasari sveicinot
“Jau brūni pumpuri briest kailos bērzu zaros,
Pa kuriem vēji traucot liegi sīc –
No tālām aizjūrām skrien putni mājup baros,
Uz spārniem pavasari nesot līdz.
(..)”
(A. Brocis.)