Janvāris- mūziķes, bērnu dziesmu autores un komponistes A.Kaužēnas koncerts.


27.01.2016. – b/d viesosies viena no mūsu pirmajām mūzikas skolotājām – bērnu dziesmu autore, komponiste un pedagoģe Agita Kaužēna ar muzikālu priekšnesumu “Pulkstenīti – tiku taku”.

Agita ir profesionāla komponiste un mūziķe, un vairāku gadu gaitā ir mūsu b/d radošais draugs. Koncertos ģitāras pavadījumā Agita izpilda pašas komponētas dziesmas ar latviešu dzejnieku vārdiem.
Ir izdotas divas Agitas dziesmu grāmatas bērniem „Princese un bruņinieki” un „Rūķi kūra ugunskuru”. Agitas dziesmas ietvertas arī mūzikas mācību grāmatās bērniem.