Februāris- Gaišu domu un draudzības mēnesis!


Februāris Mazajā Pupā iesākās ar spožu “Sveču balli”. Bērni uz balli sagatavoja īpaši skaistas svecītes, darinātas dažādās tehnikās. Draudzības mēnesī guvām un dāvājām viens otram sirsnīgas un mīļas sajūtas. Starptautiskās dzimtās valodas dienas ietvaros organizējām izzinošu projekta nedēļu “Burtiem pa pēdām”, tā nonācām Alfabēta un pasaku namiņā, kur caur praktiskās dzīves, sajūtu un valodas apguves materiāliem, padziļināti pilnveidojām valodas prasmi.