Author


All posts by admin

Aprīlis- Pavasaris mums apkārt!


04.04.2019. – Mācību ekskursija uz tipogrāfiju McĀbols. Projekta nedēļas “Mana pavasara grāmatiņa” ietvaros Mazās Pupas bērni devās ekskursijā, lai izzinātu grāmatiņu tapšanas...
read more

Marts- Pavasaris nāk!


Es māsiņu vizināju Meteņdienas vakarā, Lai aug mani gari lini Ar ziliem ziediņiem. Starp mētrām un sūnām, Mazās Pupas bērni izzināja Meteņdienas tradīcijas. Bērni slēpās zem pašu...
read more

Februāris- Gaišu domu un draudzības mēnesis!


Februāris Mazajā Pupā iesākās ar spožu “Sveču balli”. Bērni uz balli sagatavoja īpaši skaistas svecītes, darinātas dažādās tehnikās. Draudzības mēnesī guvām un dāvājām...
read more

Janvāris- Zinātne bērnudārzā!


Zvaigžņotām rokām atnāca burvis, Atslēdza smiedamies debesu durvis. No kosmosa zinātnes uz cilvēka anatomiju! Ar tik interesantām tēmām tika aizvadīts projektu mēnesis Janvāris! Mazās...
read more

Decembris- Svētku gaidīšanas laiks!


“Tik balta, klusa ziemas nakts, Guļ zemē, tērpta sniegā. Līdz pusnaktij vien viena takts, Vējš elpo dvašā liegā. Un debess vārtus vaļā ver, Un piepildās, ko gaida. Viss piepildās, ko...
read more

Novembris- Latvijai 100 gadi!


Kājiņas manas pa zemīti tipina Mēnestiņš augšā bumbu ripina Saulīte gaida un spēlītes spēlē Šeit viņi runā Latviešu mēlē Dziesmiņu uzdzied un sūta uz leju Latvijai manai ir...
read more

Februāris- Meteņa darbos pašā ziemas viducī!


„Ej projāmi ledutiņ, lai zālīte zaļojās..” Bērni ar pašu gatavotām maskām un instrumentiem, devās palīgā Metenim apdarīt darbus. Mēs zinām- lielo darbu pamatā ir draudzība,...
read more

Janvāris – Iepazīstam cilvēka anatomiju!


Janvāra beigās mūsu b/d norisinājās projektu nedēļa „Es un Tu no galvas līdz papēžiem”. Tās ietvaros Mazās Pupas bērni apguva „lielas” un sarežģītas lietas – iepazina maņu...
read more

Decembris – Gaišāko un sirsnīgāko svētku laikā!


Decembris – Gaišāko un sirsnīgāko svētku laikā! Es esmu mazs, mazs meža gariņš Es dzīvē laimi meklēju. Es meklēšu šo laimi dzīvē, Bet mana laime esi tu. Un tad, kad uzsnigs pirmais...
read more

Novembris – Mana Latvija!


Pie mums ir zila jūra, Pie mums ir liels, liels mežs; Pie mums ir dārzs – ap galdu Tur ļaužu pulciņš sēž, Un it neviens nav negants, Un it neviens nav drūms. Pie mums ir brīnumjauki- Pat...
read more