Ak, kaut man skolā klātos tā, kā manā bērnudārziņā!


Mēs nākam no bērnības zemes,
Kur jautri gavilē smieklu zvani
Un čaklās darba bites
Krāšņās ziedu pļavās apsveic tevi.

1.06.2018.- Ak, kaut man skolā klātos tā, kā manā bērnudārziņā! Mēs zinām, kad zināšanu mugursoma pilna ar prieku, drosmi, smaidiem, attapību, un soļi ir ne tikai braši, bet arī sirds gudri, ir laiks doties! Liekot bērnības gudrības somā, Mazās Pupas lielākie audzēkņi svin Izlaidumu! Ar lielu lepnumu pavadām Jūs uz skolu!